Chłodziwo do przecinarek do metalu

Żeby zapewnić optymalne parametry cięcia i dłuższą żywotność narzędzia konieczne jest przeprowadzenie prawidłowego chłodzenia. Niewłaściwe chłodzenie jest jedną z głównych przyczyn niskiej żywotności taśmy, nieprawidłowego i hałaśliwego cięcia, a także uszkodzenia zębów. Wiele osób pomija tę istotną kwestie.

Jakie chłodziwo wybrać do obróbki?

Podczas obróbki w strefie skrawania, inaczej w miejscu styku narzędzia skrawającego z powierzchnią przedmiotu obrabianego, wytwarzana jest wysoka temperatura. Bardzo wysokie temperatury są niekorzystne dla przebiegu procesu obróbki skrawaniem, w tym trwałość narzędzia czy jakość wykończeniowej powierzchni.

W poniższym artykule znajdują się instrukcje, jak należy postępować by zapewnić prawidłowe chłodzenie. 

 

Wymagania odnośnie chłodziw

 • Zdolność chłodzenia
 • Zdolność smarowania
 • Wspomaganie odprowadzania wiórów
 • Zabezpieczenie czasowe wyrobu przed korozją

1) Dobierz odpowiedni płyn chłodzący i proporcję mieszania  

 • Do obróbki stali zwykłej wystarczy ciecz mineralna o stężeniu około 5–7 %. Stosując emulsję półsyntetyczną przedłużasz żywotność narzędzi.
 • Do obróbki stali twardej zastosuj ciecz półsyntetyczną o stężeniu minimalnie 10 %.
 • Do obróbki stali trudnoskrawalnej zastosuj ciecz półsyntetyczną o stężeniu 10–15 %, ewentualnie olej do obróbki.
 • Do przecinania metali nieżelaznych należy dobrać specjalnie dostosowaną emulsję.

2) Regularnie sprawdzaj płyn chłodzący

 • Używaj refraktometru i regularnie sprawdzaj pomiar stężenia emulsji chłodzącej (zamów w naszym sklepie internetowym) ODKAZ
 • Regularnie sprawdzaj zasadowość emulsji za pomocą testu pH. Spadek pH poniżej 8,8 oznacza obecność mnóstwa bakterii i powoduje pogorszenie jakości ciętej powierzchni, a przede wszystkim metali nieżelaznych. Oprócz tego, spadek pH poniżej 8,2 powoduje korozję narzędia. Wartość optymalna mierzona jest za pomocą papierków z zakresu 9,1 - 9,5. 
 • Cząstki stałe w płynie spowodowane są niesprawnością systemu filtracji.
 • Nieprzyjemny zapach wskazuje na obecność bakterii oraz pleśni. Problem należy rozwiązać przy pomocy stali oczyszczającej oraz przy całkowitej wymianie płynu chłodzącego.

3) Postępuj zgodnie z instrukcjami podczas wymiany, a także zastosuj prawidłową proporcję mieszania cieczy chłodzącej

 • Przed wymianą, uzupełnij wodę do kreski. Dodaj środek czyszczący o stężeniu około 2–3 % i pozostaw na 24-48 godzin. Następnie należy opróżnić płyn chłodzący utylizując go w sposób przyjazny dla środowiska (nie można wyrzucić go razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego oraz wylewać do wycieków spływających do kanalizacji). Nawet ciecze "ekologiczne" to mieszanka chemiczna i trzeba ją traktować jako odpad niebezpieczny.
 • Wyczyść urządzenie z osadu i zanieczyszczeń.
 • Do pojemnika z wodą stopniowo dolej koncentrat cały czas mieszając. Skorzystaj z mieszalnika jeśli masz taką możliwość. Nigdy nie dolewaj wody do koncentratu! Powstała mieszanina nie będzie właściwie funkcjonować.
 • Dolej ciecz do urządzenia i sprawdź pomiar stężenia refraktometrem.

4) Zapewniamy

 • Ciecz chłodząca-smarująca mineralna DUDRcool 1500 z dodatkiem składników biobójczych
 • Ciecz chłodząca-smarująca półsyntetyczna DUDRcool 2040 F z dodatkiem składników biobójczych
 • Nowoczesna ciecz ekologiczna półsyntetyczna DUDRcool 3040 P bez dodatku składników biobójczych
 • Ciecz chłodząca-smarująca w pełni syntetyczna DUDRcool 4000 S
 • Olej do obróbki DUDRlub 21 M
 • MQL olej do obróbki DUDRlub 34 E
 • Sprzęt do właściwego korzystania z cieczy chłodzących - refraktometr, papierki pH, testery twardości wody, mieszalniki, itp.

 

W razie pytań skontaktuj się z nami!

Komentarze

Masz pytanie dotyczące tego artykułu?

###message