Chlazení pilového pásu na kov

Aby vám pilový pás na řezání kovu dobře a dlouho sloužil, nepodřezával, nevibroval a nebyl v řezu hlučný, je nutné jej správně chladit. Dobře nastavené chlazení je podmínkou jeho správného fungování. Špatné chlazení je jednou z nejčastějších příčin nízké životnosti pilového pásu, podřezávání, nepříjemných zvukových projevů a poškození zubů. Zároveň bývá nejvíce podceňováno. Jak tedy pilový pás správně chladit?

1)      Zvolte správně chladicí kapalinu a poměr ředění

 • Na obrábění běžných ocelí stačí minerální emulze a ředění 5–7 %. Pokud však použijete polosyntetiku, prodloužíte životnost chladicí kapaliny i pilového pásu.
 • Na obrábění tvrdých ocelí použijte vždy polosyntetiku a ředění alespoň 10 %.
 • Pro obrábění velmi tvrdých a houževnatých ocelí použijte polosyntetiku a ředění 10–15 %, případně chlazení olejem.
 • Pro řezání neželezných kovů je vhodné použít speciální emulzi.

2)      Kontrolujte chladicí kapalinu

 • Pravidelně kontrolujte hustotu chladící emulze refraktometrem (můžete objednat u nás).
 • Pravidelně kontrolujte zásaditost pomoci testu pH. Pokles pH pod 8,8 signalizuje přítomnost velkého množství bakterií a může mít za následek zhoršení kvality povrchu zejména u neželezných kovů a pokles pod pH 8,2 způsobí korozi stroje. Optimální hodnota pH měřená pomocí papírku je 9.1 – 9.5.
 • Pevné částice v kapalině mohou být způsobeny špatnou funkcí filtračního systému.
 • Zápach signalizuje přítomnost bakterií nebo plísní. Doporučujeme vyčištění systémovým čističem a výměnu kapaliny za novou.

3)      Postupujte správně při výměně a ředění chladicí emulze:

 • Před výměnou dolijte vodu na maximální hodnotu. Přilijte systémový čistič (stačí koncentrace 2-3 %) a nechejte v oběhu 24–48 hodin. Poté chladící kapalinu vypusťte a ekologicky zlikvidujte (nikdy nevylévejte do odpadu – i v případě "ekologických" kapalin se jedná o směs chemikálií a je nutné s ní nakládat jako s nebezpečným odpadem).

 • Vyčistěte stroj od usazenin a nečistot.

 • Do nádoby s vodou postupně za stálého míchání nalejte koncentrát. Pokud máte možnost, použijte směšovač. Nikdy nelijte vodu do koncentrátu, vzniklá směs nebude fungovat správně!

 • Chladící kapalinu nalijte do stroje a zkontrolujte správnou koncentraci refraktometrem.

4)      Nabízíme:

 • Minerální chladící kapalinu CS WASOL 1500 FAB s biocidní složkou
 • Polosyntetickou chladící kapalinu COLOMETA PA 40 FN s biocidní složkou
 • Chladící olej pro chlazení mlhovinou
 • Pomůcky pro správné používání chladící kapaliny: Refraktometry, papírky pH, papírky na měření tvrdosti vody, směšovače...

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vaše dotazy

Máte dotaz k tomuto článku?