Simonds - Pilové pásy na kov / Bimetaly [www.simonds.cz]

Simonds - Pilové pásy na kov / Bimetaly [www.simonds.cz]

Vysoká kvalita a tradice pilových pásů Simonds spolu s našimi perfektními svary Vám dávají jistotu nejlepšího výběru.

Všeobecné obchodní podmínky simonds.cz

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě simonds.cz. Internetový obchod provozuje firma Pavel Dudr. Sídlo firmy: Pavel Dudr, Do Polí 563, Zlín 76001, IČ:73785377, DIČ: CZ8103124172. Provozovna: Pavel Dudr, 64. budova Svit, 76202 Zlín. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Budeme Vás kontaktovat. V České republice vám dorazí zásilka od jednoho až dvou dnů od expedice na Vámi zvolenou adresu. Na Slovensko od 2 až 4 dnů.

3. Doprava

Pro dopravu v České republice používáme přepravce PPL. Zboží je zasíláno na dobírku, na fakturu, nebo je možné zboží vyzvednout osobně. Pro zasílání zboží na Slovensko používáme Grbrüder Weis

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu simonds.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu simonds.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.  

7. Ceny pilových pásů jsou včetně svaru.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Veškeré nabízené zboží na internetovém obchodu simonds.cz je upraveno podle přání zákazníka tudíž kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v internetovém obchodu simonds.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Storno objednávky nemůže zákazník provést V každém případě je nutná dohoda s prodejcem.

4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Simonds pilové pásy – Dudr Company s.r.o., areál u přejezdu na Machovou, 763 62 Tlumačov
e-mail: info@simonds.cz, telefon: (+420) 777 992 120
Code by PCHweb