Simonds - Pilové pásy na kov / Bimetaly [www.simonds.cz]

Simonds - Pilové pásy na kov / Bimetaly [www.simonds.cz]

sipkaPilové pásy na kov sipkaBroadBand - Bimetal, šířky 19, 27, 34 mm

Simonds pilové pásy – Dudr Company s.r.o., areál u přejezdu na Machovou, 763 62 Tlumačov
e-mail: info@simonds.cz, telefon: (+420) 777 992 120
Code by PCHweb